PTRMGMRCFM0171

Igreja da Oliveira

Entre 1914 e 1928

Igreja da Oliveira